Przestrzeń wewnętrzna staje się rzeczywistością budynku.

The space within becomes the reality of the building.


Frank Lloyd Wright

DOM